Monday, 9 February 2015

Kết nối VNC và RDP thông qua SSL VPN

Kết nối VNC và RDP thông qua SSL VPN


Kết nối VNC và RDP thông qua SSL VPN
Thng thường khi chng ta ở nh v muốn remote 1 my tnh tại cng ty. Chng ta c 2 cch:
Cch 1: chng ta c thể NAT port 5900 hoặc port 3389 trn router v trỏ về my tnh cần remote.
Cch 2: chng ta c thể kết nối VPN về cng ty v remote my tnh thng qua knh truyền VPN.
Một vấn đề đặt ra l khi port của cc kiểu kết nối VPN truyền thống bị chặn bởi firewall. V chng ta phải sử dụng kết nối SSL VPN để kết nối về cng ty. Trong bi viết ny, ti sẽ hướng dẫn cc bạn thực hiện kết nối VNC v RDP thng qua kết nối SSL VPN. Hiện nay thiết bị V2950 hỗ trợ ứng dụng VNC v RDP. Bạn c thể kết nối 1 my tnh đến V2950 thng qua kết nối SSL VPN bằng cch sử dụng cc trnh duyệt web thng dụng như IE, Firefox, sau khi kết nối thnh cng bạn c thể truy xuất đến my tnh sau V2950 v c thể remote desktop my tnh đ (my tnh đang chạy VNC server hoặc RDP server).

VPN Traffic-1 cho , My chủ trn 35 quốc gia, Nhanh v ổn định
VPN traffic - tất cả trong 1 cho android, bỏ qua hết cc giới hạn khi bạn truy cập internet, bỏ qua giới hạn về vị tr địa l, chọn một server để kết nối, c server vpn rộng khăp ở hơn 35 quốc gia. Hỗ trợ pptp v l2tp/ipsec.

Nếu bạn cần bỏ qua cc hạn chế để c thể truy cập vo Facebook, Twitter v cc trang khc?
Nếu bạn cần đổi địa chỉ ip của bạn?
Nếu bạn cần xem BBC iPlayer từ bất kỳ nơi no trn thế giới?
Nếu bạn cần xem Netflix từ bn ngoi nước Mỹ?

Cc tnh năng của chương trnh Vpn Traffic cho :
-1 thao tc đơn giản để kết nối đến my chủ VPN, miễn ph ci đặt
-Lưu tn đăng nhập/mật khẩu, chỉ cần thao tc chọn vị tr my chủ để kết nối.
-Khng giới hạn băng thng.
-M ha dữ liệu của bạn khi truyền trn internet
-Gỡ bỏ hết cc giới hạn truy nhập tạo ra do Chnh Phủ hay do Cng ty bạn. Bỏ qua giới hạn vị tr địa l.
-Khng giới hạn chuyển đổi giữa cc VPN server ở cc nước khc nhau (Hơn 35 quốc gia trn thế giới)
-Hỗ trợ pptp v l2tp/ipsec
-Lm việc tốt với kết nối wifi, 3G, GSM v tất cả cc nh cung cấp dịch vụ di động.

VPN server khắp nơi trn thế giới
- Europe Chu u:UK,France,Germany,Sweden,Russia,Spain,Switzerland,Italy,Netherlands,Norway,Denmark,Belgium

- America Chu Mỹ: USA,Canada,Mexico,Colombia,Argentina,Brazil

- Asia Chu : China,India,Japan,United Arab Emirates,Malaysia,Singapore,Korea,Turkey,Indonesia,Thailand,Philippines,Hong Kong,Vietnam,Israel,Saudi Arabia,Kuwait

- Other Khc :Australia

VpnTraffic - Gỡ bỏ việc chặn Internet của bạn,truy cập Skype,VOIP,cc knh truyền hnh v video trực tuyến như Hulu,Netflix,BBC iPlayer. Vượt qua những ngăn chặn dựa trn địa chỉ truy cập. My chủ VNP trn ton thế giới với hơn 40 nước. Hỗ trợ PPTP v L2TP/IPSec.

What you need is a VPN account !

Before you make an order, you can Trial our VPN Service for3 days.

Only$1.99

High Speed
All country serverWhat you need is a VPN account !

Before you make an order, you can Trial our VPN Service for3 days.

• Only$1.99

• High Speed
• All country server

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.